KALAH SLOVENSKO 

izraelský bojový a sebaobranný systém

Rešpektuj realitu!

Kalah je v súčasnosti jeden z najuznávanejších bojových systémov. Je výsledkom mnohoročných skúseností v čom spočíva jeho komplexnosť a využiteľnosť pre civilné a vojenské zložky po celom svete. Jeho zakladateľom je Idan Abolnik, podľa ktorého sa forma násilia v posledných desaťročiach tak zmenila, že sa tomu musí prispôsobiť aj sebeobrana. Jedná sa o izraelský bojový systém pochádzajúci z prostredia bojových jednotiek izraelskej armády, a tak je trénink aj tomu zodpovedajúc náročný. Kalah od ostatných bojových systémov rozlišuje práve jeho realizmus. Cvičenci okrem výučby techník sú vedení aj k tomu, aby sami dokázali čeliť agresivite a násiliu, aby dokázali prekonať strach zo samotného útoku. Musia sa teda naučiť vysporiadať s psychickými a fyziologickými následkami boja. Celý systém je založený na jednoduchosti, ktorá má byť predpoklad úspešného zvládnutia násilného útoku, preto aj trénink je vedení tak, aby sa čo najviac blížil realite. Podľa zakladateľa systému Idana Abolnika systém charakterizuje výbušnosť, drtivá agresia, ktorá útočníkov prekvapuje neočákanými reakciami. Kalah je založený na prekonávaní vlastných hraníc a použitím jednej techniky na čo najviac bojových situácií, pretože pri bojovom strete nie je čas premýšlať, ktorá technika je tá najúčinnejšia, treba rýchlo konať. Preto, aby Kalah ako systém neskostnateľ, Idan ho nepovažaje ako taký za uzavretý, ale naopak stále sa vyvýjajúci sa systém. Princíp systému Kalah je v troch bodoch, pristúpiť čo najbližšie, kontrolovať a vypnúť útočníka.